ارکستر رسا آثاری از فردین خلعتبری را اجرا کرد


با رهبری «بهنام ابوالقاسم»، آواز «پوریا اخواص» و نوازندگی «پدرام فریوسفی»

ارکستر رسا آثاری از فردین خلعتبری را اجرا کرد

منبع: 

سایت آکنا موزیک

نظرات بسته است