برای دیوان عدالت اداری چه باید کرد

وکیل دیوان عدالت اداری می بایست وکیل دادگستری باشد و همانند سایر محاکم شعبات بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری وکالت وکلای دادگستری را جهت ثبت شکایت و یا اعلام وکالت در پرونده های مرتبط با دیوان عدالت اداری پذیرا خواهند بود. برای وکالت دادن به یک وکیل دادگستری نکته ای که می بایست بدان توجه داشت این است که ابتدا باید به صورت حضوری به همراه مدارک خود به دفتر وکیل رفته و پس از مطالعه مدارک توسط ایشان و قبول پرونده وکالتنامه را امضا کرده و قرار مالی نیز با ایشان تنظیم نمایید .

بعد از اخذ وکالت توسط ایشان ، وی می تواند از جانب شما اقدام به طرح شکایت نماید ، اما نکته خیلی مهم در مورد وکیل دیوان عدالت اداری این است که شما می بایست به وکیلی وکالت دهید که توانایی صحبت حضوری با قاضی و یا قضات دیوان عدالت را داشته باشند چرا که رسیدگی در دیوان عدالت اداری  غیر حضوری است و همانگونه که می دانید صحبت حضوری تاثیر دو چندانی جهت روشن شدن موضوع و تسخیر ذهن قاضی دارد نسبت به صحبت کردن از طریق لوایح کتبی.

منبع : وکیل دیوان عدالت اداری – vakil-divan.ir

نظرات بسته است